Proiectele Vrancea Altfel

Anunț convocare

yes we canConform articolului 26 din Statut, membrii Asociației “Eu, Tu și Ei” sînt convocați pentru Adunarea Generală anuală în data de vineri 7 aprilie 2017, 17.00, la sediul asociatiei din strada Lupeni nr. 1.

Ordinea de zi va cuprinde:

  • Aprobarea bilanțului anual al Asociației.
  • Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.
  • Stabilirea unei noi cotizații anuale de membru.
  • Alegerea unui nou Consiliu de conducere.
  • Stabilirea noii strategii și de obiective generale a asociației.
  • Actualizarea statutului în vederea unei mai bune funcționări.
  • Clarificarea calității de membru a asociației pentru cei care nu mai îndeplinesc condițiile statutare.

În cazul în care prezența membrilor nu va asigura funcționarea statutară a Adunării Generale, conform art 27 întrunirea va fi reprogramată pentru ziua de vineri 28 aprilie 2017, orele 17.00, la sediul asociației.