CJE Vrancea ia atitudine: Anul 2020 – senzația consultării sectorului de tineret

Reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Vrancea se simt discriminați de decizia administrației publice locale focșănene care nu ține cont de opinia elevilor în conturarea Strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Focşani pentru care Primăria a anunțat o consultare publică a cărei intenție este “orientarea comunității pe termen lung (perioada 2021 – 2027) către competitivitate și valoare adăugată.” În ciuda faptului că reprezintă un segment important al populației, tinerii liceeni nu sunt lăsați să-și exprime opinia dacă nu au împlinit vârsta minimă de 18 ani, fapt sancționat de stucturile de reprezentare ale elevilor. Aceasta în condițiile în care foarte mulți tineri părăsesc orașul după finalizarea studiilor liceale și nu se mai întorc în oraș decât pentru a-și vizita familiile. În alte țări, tinerii au dreptul la vot în alegerile locale chiar dacă nu au îmlinit 18 ani pentru a fi încurajați să fie implicați în treburile publice. Asociația “Eu, tu și ei”, care derulează în principal proiecte pentru copiii și tineri, susține poziția Consiliului Județean al Elevilor Vrancea și solicită municipalității să ia în considerare și opinia tinerilor începând de la 13 – 15 ani în ceea ce privește conturarea unei strategii a orașului. Aceasta cu atât mai mult cu cât asministrația locală nu derulează niciun proiect serios pe domeniul Tineret.

Prezentăm mai jos poziția CJE Vrancea:

“Consiliul Județean al Elevilor Vrancea, unica structură de reprezentare a elevilor la nivel județean ce are misiunea de a apăra drepturile acestora, solicită public Primăriei Municipiului Focșani asumarea consultării tuturor tinerilor în contextul strategiei de dezvoltare locală și a bugetului local ale Municipiului Focșani.
În urma postării din data de 16 ianuarie, societatea civilă a fost informată cu privire la existența unui formular online de consultare, având drept scop elaborarea unor direcții și obiective în contextul strategiei de dezvoltare locală a Municipiului Focșani. Considerând acest mecanism de comunicare cu administrația publică locală, am constatat că vârsta minimă pentru completarea formularului este de 18 ani, urmând ca nivelul educațional să fie luat în considerare începând cu învățământul primar, gimnazial, respectiv liceal.

În acest sens, ținem să aducem la cunoștință Legea 350/2006 art. 2 alineatul (2) În sensul prezentei legi, termenul şi expresia de mai jos au următoarele semnificaţii: a) tineri – cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, fapt ce neglijează tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, întrucât aceștia nu beneficiază de exprimarea liberă a opiniei în contextul subiectelor ce îi privesc direct, printre care și starea actuală a educației la nivel local. De asemenea, considerând Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, respectiv art. 7 alineatul (9) (Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică), structura de reprezentare a elevilor vrânceni a solicitat în scris organizarea unei dezbateri publice care să asigure participarea tuturor cetățenilor interesați de îmbunătățirea documentului ce vizează dezvoltarea locală a Municipiului Focșani. 

Lipsa unei consultări a sectorului de tineret nu este o noutate pentru actorii implicați în asigurarea unui cadru de dezvoltare propice pentru tineri, întrucât rezultatele acestei dificultăți sunt vizibile în teritoriu în contextul inexistenței unui spațiu de desfășurare a activităților (exceptând Centrul de Tineret prezent la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret care este reprezentat de sală cu o capacitate de cca 30 de persoane), a finanțării reale a proiectelor organizate de tineri pentru tineri (în absența intereselor de a fi înglobate în activitatea administrației publice) și a unei strategii de tineret prevăzută de Legea tineretului art. 9 alineatul (4) (În limita atribuțiilor lor, consiliile județene, Consiliul General al municipiului București și consiliile locale adoptă, în termen de maximum 6 luni de la data adoptării prezentei legi, strategii locale în domeniul tineretului și un plan de măsuri pentru perioada mandatului lor. Strategia locală în domeniul tineretului și planul de măsuri trebuie să fie corelate cu politicile de tineret la nivel național, după consultare publică.), care să asigure

existența unor oportunități de dezvoltare și o siguranță tinerilor care finalizează învățământul universitar să se întoarcă în Focșani.

Consiliul Județean al Elevilor Vrancea a fost prezent prin intermediul unei delegatii la dezbaterile publice realizate în anul 2019 privind bugetul local, militând pentru obținerea unui sediu propriu, însă toate promisiunile au rămas la același statut de discurs electoral. Considerăm că înaintea primirii premiilor de excelență pentru “sprijinul permanent acordat acțiunilor cu și pentru tineri”, să prioritizăm nevoile și problemele reale ale tinerilor prin intermediul consultării reale a acestora.

 Ignoranța confirmată prin lipsa asigurării unui cadru eficient de informare a tinerilor cu privire la oportunitățile acestora de a-și exprima punctul de vedere în calitate de cetățeni ne demonstrează dezinteresul din partea autorităților publice privind implicarea directă a tinerilor în forurile consultative, respectiv decizionale. Vom milita pentru obținerea acestor contexte de dezbatere și vom aspira la deschidere din partea decidenților nu doar în campanie electorală, ci din dorința de a oferi sprijin și interes în dezvoltarea tineretului.”

Cei care doresc să completeze chestionarul au acest drept până pe data de 15 februarie 2020. Click AICI pentru a vă răspunde celor 21 de întrebări despre viitorul apropiat al Focșaniului.

S-ar putea iți placă și:
Tags:

Articole similare

Menu