Casele Macridescu, monumente furate?

Acum mai bine de un deceniu, o eroare de retrocedare în orașul Focșani a obligat locuitorii târgului nostru ca, zi de zi, până la ora actuală, să tolereze în mijlocul urbei, în zona recunoscută poștal drept strada Cuza Vodă nr 4-6 sau Casele Macridescu, ceea ce probabil nu ar dori sa întalnească în casele lor: mizerie, degradare, neglijență și indiferență. Despre ce este vorba? În anul 2005, cu  o decizie  din 26  aprilie, Curtea de Apel Galați a obligat Inspectoratul Scolar Vrancea si Ministerul Educatiei  SĂ RESTITUIE ÎN NATURĂ IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI STR.CUZA VODĂ NR.4-6.

Părțile din dosar: 

 • INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN VRANCEA – Recurent (Pârât)
 • MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII – Recurent (Pârât)
 • CARNABEL ELENA CLEOPATRA – Intimat (Reclamant) mama
 • CARNABEL RAEMY DANIELA – Intimat (Reclamant ) fiica

Cele două sunt moștenitoarele lui Alexandru Carnabel, decedat la 16.03.2006.

Curtea de Apel GALAŢI 1395/44/2005 (296/C/2005) 17.02.2005 LEGEA 10/2001 Civil Apel

Ce or fi depus urmașii lui Macridescu la dosar, în susținerea cauzei lor, numai Dumnezeu poate ști, pentru că din documentele de arhivă și chiar de pe unele site-uri interesante, despre care s-au mai amintit într-un număr recent al Ziarului de Vrancea, pare că în proporție de 99,99% altul ar fi ADEVĂRUL.

Astfel din cercetări a rezultat că imobilul din strada Cuza Vodă  nr 6 (fost 36, fost 30) a fost cumpărat  în anul 1920  de către Banca de Scont a României, conform actului autentificat la nr  698 din 10 martie, si naționalizat pe baza Decretului 92/1950 în dreptul proprietarului figurând, bineînțeles, tot Banca de Scont a României.                                  -a se vedea Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile actualizat …https://lege5.ro/Gratuit/…/decretul-nr-92-1950-pentru-nationalizarea-unor-imobile LISTA Imobilelor Naționalizate.
În ceea ce privește imobilul de pe strada Cuza Vodă nr 4,(fost 34, fost 32, fost 28), acesta a fost cumpărat de către Elena și General Dr. Macridescu conform actului de vânzare cumpărare autentificat de Tribunalul Putna și transcris sub nr. 540 din 25 februarie 1919. Douazeci și trei  de ani mai tarziu, la 20 februarie 1942, cu nr. de autentificare 4420 al Tribunalului Ilfov -Sectia Notariat,/// …… moștenitoarele legitime, descendente ale defuncților menționati mai sus au vândut de veci și în mod irevocabil, libere si nesilite de nimeni Statului Roman –Ministerului Agriculturii si Domeniilor si au primit în numerar și în întregime prețul, declarându-se mulțumite. Statul Român -Ministerul Agriculturii și Domeniilor declara că a cumpărat imobilul din Focșani, str Cuza Vodă, nr 32, așa cum a fost determinat mai sus și a plătit în numerar și în întregime prețul. În ceea ce privește naționalizarea imobilului cu pricina, este evident că nu a mai avut loc de vreme ce fostele proprietare l-au vândut unei instituții centrale a Statului Român, astfel că nici nu figurează în cadrul anexelor Decretului 92/1950.

În concluzie, dacă mai este ceva de reparat, ar fi bine de încercat, pentru că până la urmă Focșaniul a suferit o mare nedreptate  și este posibil ca unii focșăneni sa aștepte măcar în ceasul al 24 lea o reacție corespunzatoare a autorităților în măsura și capabile sa readucă aceste monumente în patrimoniul  orașului sau al statului, deoarece este logic  că ceea ce s-a întamplat nu a fost corect.

Text scris de domnul Marian Florin Dîrdală

UPDATE !!!

O eroare judiciară și un munte de probleme
Din păcate se pare ca așa s-a întamplat. În anul 2005 ca urmare a dosarului nr. 1395/44/2005 (296/C/2005 ) s-a pronunțat, pe 26 aprilie 2005, decizia nr. 540 prin care se obligă Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Vrancea să RESTITUIE ÎN NATURĂ IMOBILUL SITUAT ÎN FOCŞANI STR.CUZA VODĂ NR.4-6. Despre imobilul de pe strada Cuza Vodă nr. 4, nimic de zis, dar de ce a fost retrocedat greșit cel de la nr 6 este interesant de aflat atât timp cât, inclusiv Internetul nostru  cel de toate zilele relateaza în secția

https://lege5.ro/Gratuit/…/decretul-nr-92-1950-pentru-nationalizarea-unor-imobile 

DECRET nr. 92 din 19 aprilie 1950 pentru nationalizarea unor imobile

Publicat  în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 20 aprilie 1950

ART.1
Pentru întărirea și dezvoltarea sectorului socialist în economia R.P.R;
Pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului de locuințe supuse degradării din cauza sabotajului marei burghezii și a exploatatorilor care dețin un mare număr de imobile;
Pentru a lua din mâna exploatatorilor un important mijloc de exploatare;
Se naționalizează imobilele prevăzute în listele anexe, înregistrate la Cancelaria Consiliului de Miniștri sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integrantă din prezentul decret

 1. Banca de Scont a Rom. Soc. in lichidare, 88 apartamente, Bucuresti, str.
  Eugen Carada 1-3, 13 Sept. 143, 145, Stavropoleos 8, str. Mosilor 200,
  str. Pieptanari 9; Alexandria, str. Ilie Pintilie 3; Braila, str. Lt. Col.
  Iacobescu 19; Corabia, str. C. A. Rossetti 53; Constanta, str. Lascar
  Catargi 13; Focsani,str. Cuza Voda 6; Galati, str. Dr. Russel 41, str.
  Egalitatii 4; Ploiesti, Piata I. V. Stalin 3; T. Magurele, str. Horia,
  Closca si Crisan 3; Giurgiu, str. V. M. Molotov 2; Tulcea, str. Carol 1;
  Medgidia, str. V. Lupu 18.

Imobilul din Focsani str Cuza Vodă nr 6 nu mai are nevoie de nicio prezentare, acesta este cel de la întâlnirea străzilor Cuza Vodă cu Cezar Bolliac, despre a cărui stare dezolantă se scrie de ceva vreme, dar fără niciun rezultat. În ceea ce privește vechiul său proprietar, acesta era Banca de Scont a României, care s-a reînființat și după 1990, dar a dat din nou faliment în jurul anului 2000( combinația și creația comună a lui Nicolae Văcăroiu și Sorin Ovidiu Vântu). Așa că această clădire din Focșani, cod LMI 162 VN-II-m-B-06416- denumita Casa Macridescu- Str. Cuza Vodă 6, construită la sfârșitul sec.al XIX -lea conform listei monumentelor istorice 2015 – Institutul Naţional al Patrimoniului putea să rămână în proprietatea orașului, a județului, a statului, oricum ar fi fost, numai în proprietatea cui a fost atribuită NU.

În plus, casa  cu  pricina  a fost și vândută suspect de repede, după cum prezintă dosarele nr.

Judecătoria FOCŞANI 6999/231/2007 15.08.2007 obligaţie de a face PERFECTARE ACT VÂNZARE-CUMPĂRARE
si

Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI 15392/299/2007 30.07.2007 succesiune partaj succesoral

 

Iată actul de vânzare către Statul Roman, perfectat de familia Karnabel în anul 1942

ACT MACRIDESCU DSC05756 (1) ACT MACRIDESCU DSC05756 (2) ACT MACRIDESCU DSC05756 (3) ACT MACRIDESCU DSC05756 (4) ACT MACRIDESCU DSC05756 (5) ACT MACRIDESCU DSC05756 (6) ACT MACRIDESCU DSC05756 (7) ACT MACRIDESCU DSC05756 (8) ACT MACRIDESCU DSC05756 (9)

S-ar putea iți placă și:
Tags:

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu