Lucio Vecchi

Într-o suită de materiale de presă vom merge pe urmele unui jurnalist focșănean interesant și de oarece anvergură națională. Numele lui este mai degrabă legat de boema bucureșteană și de satiră deși imaginea de sfârșit de secol 19 a Focșaniului i-o datorăm și lui într-o bună măsură fără ca să știm acest lucru. Provenind dintr-o familie de seamă unionistă locală avem datoria să îl facem cunoscut. Biografia- în paginile viitoarei cărți dedicate elitei focșănene unioniste și moștenirii ei.

Lucio Vecchi

Iată unul căruia Focșănenii îi datoresc recunoștință. Acum conducătorul muzicei excelente a regimentului Putna, distinsul artist Lucio Vecchi are acest drept la recunoștința publicului din localitate că în curs de mulți ani- i-a delectat și ca șef de muzică civilă și militară, pe care le-a condus c-o adevărată „măestrie” , și în deosebitele concerte în cari și-a dovedit puternicile calități cari învederează pe adevăratul artist.

De altfel tipul de om cel mai modest- tocmai pentru că-și pricepe arta căreia i s-a închinat și pentru că, urmând seria acelora de o samă cu el, nu-și face o paradă din asta.

E de-o afabilitate care și-a găsit resplata cea mai meritată- și resplata e simpatia generală pe care a căpătat-o în îngrăditura noastră și nenumărate prietenii de care se bucură.

Semne caracteristice.- A dobândit unul de câtva timp încoace: Împreună cu alții iubitori de muzică- și sunt cam mulțișori la noi- s-a gândit să întemeieze o Societate Filarmonică în Focșani.

A adunat multe iscălituri, s-au subscris cotizațiuni neînsemnate până la un punct, dar îl necăjește semnul caracteristic pe care l-a căpătat din pricina asta: umblă după cei care au semnat fără a izbuti nici el, nici alții, să înjghebe măcar cât de modest, mijloacele pentru întemeierea societăței pomenite.

PICK.

Pentru un profil cuprinzător al muzicianului vezi:

https://www.ziaruldevrancea.ro/actualitatea/stiri-locale/lucio-vecchi-italianul-care-le-a-educat-focsanenilor-gustul-pentru-muzica-si-l-a-impresionat-pe-franz-josef

S-ar putea iți placă și:
Tags: , , ,

Articole similare

Menu