PovestimFocsaniul

Proiectul cultural #PovestimFocșaniul și-a propus să implice focșănenii, în special pe cei mai tineri, într-un proces de redescoperire a memoriei locale și de repunere în valoare a monumentelor și obiectivelor de patrimoniu prin organizarea unor tururi pietonale ghidate de specialiști, publicarea de articole și cărți și organizarea de campanii și dezbateri privind patrimoniul.